List of active policies

Name Type User consent
Klauzula informacyjna Site policy All users

Summary

 

Full policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu prowadzenia Pani/Pana konta na platformie elearningowej, obsługi platformy elearningowej oraz obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą do nas Pani/Pan kieruje.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne oraz pocztowe.
  5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres działania platformy elearningowej oraz przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie konta na platformie.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się na platformie oraz brakiem możliwości korzystania z platformy elearningowej.